Η ΜΟΝΩΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1984 ως ομόρρυθμη εταιρεία

με εταίρους τον Δημήτρη Λαγουδάκη και τους γιούς του Ανδρέα και Γιάννη.

 Από τον Μάρτιο του 1993 η ΜΟΝΩΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ συνέχισε την λειτουργία της

ως ατομική επιχείρηση από τον Ανδρέα Λαγουδάκη.

Από τον Απρίλιο του 2023 η ΜΟΝΩΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ συνεχίζει την λειτουργία της ως ετερόρρυθμη εταιρία

με εταίρους τον Ανδρέα Λαγουδάκη και τον γιό του Δημήτρη.

  

LOGO 30 35 40

 

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας

καθώς και η μορφοποίηση της διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) για τη δημιουργία

ειδών συσκευασίας και διακόσμησης.

Η πολύχρονη εμπειρία στο χώρο, μας επιτρέπει να ικανοποιήσουμε απλές έως σύνθετες

και ιδιαίτερες ανάγκες μόνωσης, συσκευασίας και διακόσμησης.

                            

 

 Επιπλέον πληροφορίες για την διογκωμένη πολυστερίνη, το γνωστό μας φελιζόλ, μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα

φελιζολ.com

 

Από το Μάϊο του 2017 

EPS HELLAS

 

 

Από το Μάϊο του 2018 

logo PSEM

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το