φελιζολ 

ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (ΦΕΛΙΖΟΛ)

 Η διογκωμένη πολυστερίνη είναι ένα αδρανές και

οικολογικό προϊόν σε όλα τα στάδια παραγωγής αλλά

και κατά την διάρκεια της χρήσης. 

Δεν χρησιμοποιεί ούτε παράγει βλαβερές ουσίες προς

τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό είναι από τα λίγα υλικά που επιτρέπεται

να χρησιμοποιηθούν  για συσκευασία και αποθήκευση

τροφίμων (κρέατα, ψάρια, είδη ζαχαροπλαστικής)

Η βάση στην παραγωγή της είναι το παράγωγο του

στυρενίου, το πολυστυρένιο.

Η πρώτη ύλη σε μορφή κρυσταλιζέ κόκκων , μέσα σε

ειδικούς κλιβάνους (διογκωτήρες) διογκώνεται έως 60

φορές από το αρχικό μέγεθος, με παροχή ατμού

θερμοκρασίας 80-110 βαθμών και πίεσης περίπου 0,5

ατμόσφαιρες.

Στη συνέχεια σε μεταλλικά καλούπια με ειδικές πρέσες και παροχή

ατμού, ενώνονται μεταξύ τους και πέρνουντο σχήμα του καλουπιού.

 Η διογκωμένη πολυστερίνη - φελιζόλ διατίθεται σε τυποποιημένους

τάκους διαστάσεων 100Χ100Χ50cm και πλάκες 100Χ50

με πάχος 1,5 - 2 - 3 - 5cm

Κατόπιν παραγγελίας υπάρχει η δυνατότητα κοπής

σε οποιαδήποτε διάσταση.

 Επιπλέον πληροφορίες για την διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ)

και τις εφαρμογές της, στην ιστοσελίδα μας  φελιζολ.com