ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η ΜΟΝΩΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ προσφέρει Συστήματα και υλικά Συσκευασίας σε μεγάλη
ποικιλία διαστάσεων και μεγεθών προσφέροντας την άριστη λύση στη μεταφορά και συντήρηση
ευπαθών προϊόντων. Η πολύχρονη εμπειρία, μας δίνει τη δυνατότητα να προτείνουμε λύσεις στους πελάτες μας για τη συσκευασία οποιουδήποτε προϊόντος, οι οποίες να συνδυάζουν την καλύτερη σχέση κόστους - απόδοσης.
 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΥΛΙΚΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
isotherm menusyskevasiaprostat menu